Türkiye Travesti Kimliği Medyada

Türkiye travesti nüfusu yaklaşık 100.000, bu da Birleşik Krallık’taki toplam trans insan sayısından fazladır.

Türkiye travesti nüfusa ilişkin resmi bir istatistik yok, ancak Economist’e (2008) göre, Türkiye’de kişi başına Brezilya dışında herhangi bir yerden daha fazla travesti var.

Ülkenin ilk trans derneği 1987 yılında Füsun Ertuğrul adında bir Amerikan vatandaşı tarafından kurulmuş ve “Travestiler ve Transseksüeller Derneği” adını almıştır. 2001 yılında “Trans-Fuz” adlı bir başka Türk trans örgütü, 12 trans kadından oluşan bir grupla faaliyetlerine başladı.

Bugün Türkiye’nin her yerinde trans bireyler ve aileleri ile çalışan 20’den fazla farklı kuruluş var. Her kuruluşun cinsiyet değiştirme ameliyatı için adli yardım sağlamak veya iş yerlerinde ve okullarda translara karşı ayrımcılığa karşı lobi yapmak gibi kendi odak alanı vardır.

Son 20 yılda ilerleme kaydedilmiş olsa da, Türkiye travesti haklarının tanınması konusunda yapılması gereken çok şey var. Trans vatandaşları işyerlerinde veya okullarda ayrımcılığa veya tacize karşı koruyan belirli yasalar yoktur. Ayrıca, Türkiye travesti  kişilerin yasal cinsiyetlerini değiştirme hakları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tıbbi kriterlerle kısıtlanmıştır.

Türkiye Travesti Medyanın Kimliği

Burton’a (2002) göre medya, sadece Türkiye’de değil, bu tür kimlik sorunları yaşayan diğer ülkelerde de normal ve anormal davranışların tanımlanmasında önemli ve ortak belirleyici faktördür.

Burton’ın (2002) araştırmasına göre medya, neyin normal neyin normal olmadığını tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır. Medyanın insanların kendi beden imajları hakkında düşünme biçimlerini etkileyebileceğini söylüyor. Ayrıca kişinin vücut tipine göre uygun veya uygun olmayan davranışları da tanımlar.

Ayrıca, medyanın ne yapılması gerektiğini belirlemede insanlar tarafından yapılmaması gerekenlerden daha fazla güce sahip olduğunu söylüyor; bu nedenle insanların davranışlarını değiştirebilecek güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.

İnsanlar medyada gördüklerini takip etme eğiliminde olduklarından; bu nedenle televizyonda veya internette gösterilen bir şeyi yapmanın doğru olduğunu düşünebilirler. Ayrıca hayatta başarılı olmak için ünlüler gibi görünmeleri gerektiğini düşünebilirler; ancak bu onları plastik cerrahi gibi aşırı davranışlara yönlendirebilir.

Türk Medyasında Marjinal Kimliklerin Temsili

Popülist Medya, toplam tiraj açısından gazetelerin başında gelmektedir. Bu magazin dergileri kamuoyu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve LGBT’ler gibi marjinal kimlikleri ifşa etmekten çekinmezler.

Bu çalışmada, dört popüler Türk magazin gazetesinde LGBT topluluğunun nasıl temsil edildiğini analiz edeceğim: Star, Haber Türk, Akşam ve Posta. Bu çalışmanın en önemli yönlerinden biri, bu magazin dergilerinin haberlerinde farklı cinsellikler ve cinsiyetler arasında ayrım yapıp yapmadığını incelemektir.

Star, Türkiye’nin en eski günlük gazetelerinden biridir. 1995 yılında Mehmet Ali Birand tarafından kurulmuştur ve günlük ortalama 600 bin adet tirajlıdır (Kılıç, 2013). Gazete, eğlence haberleri, spor ve siyasi skandallara yer vererek genç okurları hedeflemektedir (Bargu vd., 2012). Makale, ünlülerin özel hayatları hakkında skandal ayrıntılar vererek sansasyonalizme odaklanmaktadır (Tashman & Hoskins, 2006). Örneğin; şarkıcı Tarkan’ın kız arkadaşıyla birlikte geçirdikleri tatilden çektikleri fotoğraflarla ilişkisini anlatan bir makale yayınladı.

Yorum yapın