Travesti Sevgili Şiddeti

Sevgili şiddeti travesti kişileri nasıl etkiler?

Birçok travesti sevgili şiddetini fiziksel istismar olarak düşünse de, aslında duygusal ve cinsel gibi fiziksel olmayan istismar türlerini de içerir.

Sevgili şiddeti tüm gençleri etkileyebilirken, travesti bireyler bunu yaşamaya karşı özellikle savunmasız olabilir. 2015 İstanbul Travesti Anketi, yanıt verenlerin %47’sinin hayatlarının bir noktasında cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylediğini belirtirken, İstanbul nüfusunun %19’u hayatlarının bir noktasında cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu rakamlar travesti bireylerin genel olarak yüksek oranda cinsel saldırıya maruz kaldığını gösterse de, travesti olmanın özellikle sevgili şiddetiyle ilgili deneyimleri nasıl etkilediğine dair çok az araştırma var.

Sevgili şiddeti, günümüzde travestiler arasında en yaygın şiddet biçimlerinden biridir. Aslında, her 3 travesti 1’i sevgili şiddeti yaşamıştır. sevgili şiddeti, fiziksel, sözlü, duygusal ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir. Yaygınlığına rağmen, sevgili şiddeti konusu hem politika yapıcılar hem de araştırmacılar tarafından ulusal düzeyde büyük ölçüde göz ardı edilmiştir.

Bu rapor, sevgili şiddetinin meydana geldiği koşullara ve bunun travesti bireyleri nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler sunuyor. Ayrıca, travesti bireyler arasındaki flört şiddetini önlemeye ve çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini de inceliyor.

Travesti sevgili şiddeti, bireyleri ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsel kimlik açısından etkileyen yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sevgili şiddeti, yakın bir ilişki içinde olan iki kişi arasında meydana gelen bir IPV biçimidir. İstismarcı davranış modeli, fiziksel ve cinsel şiddet dahil olmak üzere çeşitli istismar biçimlerinden, ısrarlı takip ve psikolojik saldırganlığa kadar değişebilir.

Travestiler arasında sevgili şiddeti oranları, yetişkinler arasında bulunan oranların üç katından fazladır. Araştırmalar, ergenlerin yetişkinlerle benzer oranlarda flört şiddeti yaşadıklarını gösteriyor, ancak LGBTQ gençlerin deneyimleri ve bu deneyimlerin heteroseksüel gençlerinkinden nasıl farklı olabileceği hakkında çok az bilgi var.

Travesti bir kişi olmanın etkileri ile travesti bir genç olmanın etkilerini birbirinden ayırmak zordur. Bununla birlikte, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yakın tarihli bir raporuna göre, LGBT gençlerinin fiziksel veya cinsel flört şiddetine maruz kalma olasılıkları heteroseksüel akranlarına göre daha fazladır.

Travesti gençler, arkadaşları ve aileleri ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere hayatlarının her alanında benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır ve diğer gruplara kıyasla evde, okulda, işte, internette, sokakta ve kamusal alanlarda şiddete maruz kalma riski daha yüksektir.

Travesti kadınlar genellikle erkek partnerlerinden, özellikle de trans olmayanlar tarafından cinsel saldırı riski altındadır. Ulusal Transseksüel Eşitlik Merkezi ve Ulusal Gay ve Lezbiyen Görev Gücü tarafından yürütülen bir araştırmada, yanıt veren dört transtan birden fazlası, çıktıktan sonra bir partneri tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Bazı travesti bireyler kendi iç cinsiyet kimliklerine göre yaşamayı seçerler. Bu, farklı giyinmeyi, farklı zamirleri (“o” veya “she” gibi) kullanmayı veya kişinin adını içsel cinsiyet kimliğine daha iyi uyacak şekilde değiştirmeyi içerebilir. Bazıları daha ileri gider ve hormonlar veya ameliyatlar kullanarak vücutlarını değiştirir, böylece içsel cinsiyet algılarına uyum sağlar.

Travesti bireyler genellikle doğdukları veya doğdukları cinsiyetin “uymadığını” hissederler. İçlerinde nasıl hissettiklerini yansıtmayabilir. Bununla birlikte, birçoğunun hem nasıl hissettikleri hem de nasıl davrandıkları konusunda güçlü bir karşı cins olma duygusu vardır.

Travestiler cinsel yönelimden bağımsızdır; trans bireyler kendilerini heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, panseksüel, poliseksüel veya aseksüel olarak tanımlayabilir; bazıları geleneksel cinsel yönelim etiketlerini yetersiz veya kendileri için uygulanamaz olarak görebilir. Transgender terimi, insanları tanımlayan bir terim olan interseksten de ayırt edilebilir.

Bu çalışmanın sonuçları, cinsel kimlikleri ne olursa olsun, flört şiddeti için hastaları tararken her tür akran mağduriyeti hakkında sorgulamaya sevk etmelidir. Pediatrik ortamlarda flört şiddeti taraması için ulusal standartlar olmamasına rağmen, Amerikan Tabipler Birliği ve Ergen Sağlığı ve Tıbbı Derneği kılavuzları hem ergenler hem de yetişkinler için rutin tarama yapılmasını önermektedir.

Tüm travestiler sevgili şiddetinden korumanın en iyi yolu, saygılı ilişkileri teşvik eden ve travestilere şiddete başvurmadan nasıl güvende olacaklarını öğreten önleme çabalarıdır.

Düşmanlığın ve dışlanmanın diğer biçimleri, travesti bireyler arasında depresyon, yalnızlık ve umutsuzluk duygusuna yol açabilir ve bu da intihar düşüncelerine katkıda bulunabilir. Bir araştırmaya göre, travestiler intihara teşebbüs etme olasılığı genel nüfustan üç kat daha fazladır.

Yorum yapın