Travesti Ayrımcılığı

Travesti bireyler yüzyıllardır Çin tarihinin ve kültürünün bir parçası olmuştur, ancak Çin’deki travesti ayrımcılığı konusu hala birçokları için yenidir. Bu kısa rapor, topluluk temelli ortak araştırmaya dayanmaktadır.

Geleneksel Çin tıp literatürüne göre, “erkek bedeni yang’dan, kadın bedeni ise yin’den oluşur” (Liu, 1995). Travesti veya transseksüeller, vücutları hem yin hem de yang özelliklerinin bir kombinasyonu olarak görülen bir “hastalık” veya “bozukluk” olarak tanımlanır (Zhang ve Shen, 2005). Bununla birlikte, Çin’de transgenderizmin yaygınlığını değerlendirmek için herhangi bir ampirik çalışma bulunmamaktadır.

Travesti” kelimesi ilk olarak 1994 yılında bir yabancı dil sözlüğünden Çince’ye girmiştir. Batılı bir tıbbi terimden türetilen “transseksüel” terimi, cinsiyet değiştirme ameliyatları (SRS) arayan trans kişiler için 1999’dan beri kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar “travesti” ve “transseksüel” terimlerini kullanmayı tercih ederken, bazıları ise “travesti” kelimesini tercih etmektedir. “Trans” terimi, Çinli translar tarafından nadiren kullanılmaktadır.

LGBT ayrımcılığı, nefret suçunu, zorbalığı, sağlık hizmetlerinden dışlanmayı, istihdam ayrımcılığını ve sosyal hizmetlerden dışlanmayı içerir. Bazı ülkelerde LGBT bireyler dönüşüm terapisine zorlanmışlardır.

Dünyanın her yerinde LGBT bireyler barınma, sağlık ve eğitim alanlarında ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Aralık 2017’de Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği zihinsel bozukluklar listesinden çıkardı.

Çin’deki LGBT Hakları Örgütleri: Zorluklar ve Öneriler

Çin, en azından 1990’lara kadar uzanan zengin bir LGBT aktivizmi geçmişine sahiptir. LGBT aktivistleri ülke genelinde LGBT kişileri etkileyen konularda farkındalığı artırmak, damgalama ve ayrımcılığa karşı çıkmak ve yasal reforma desteği teşvik etmek için çalıştı. Çoğu aktivist, ücretli işlerinin dışında çalışan veya taahhütleri olan, bazıları yarı zamanlı çalışan veya kariyerlerini LGBT aktivizmine adayan, diğerleri ise STK’lar veya diğer toplum temelli kuruluşlar için tam zamanlı çalışan gönüllülerdir.

Birçok Çinli LGBT hakları örgütü, “Çin’de Eşcinselim” Forumu (“同志論壇”) adlı ulusal bir ağın üyesidir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kampanyaları, LGBT bireyler için sosyal destek hizmetleri ve yasama ve kamu politikası konusunda politika yapıcılarla savunuculuk gibi bir dizi girişim üzerinde çalıştılar.

Yorum yapın